Livredning i vann

Szpilman D., et al. Creating a drowning chain of survival. Resuscitation (2014)

Drukning er en prosess der nedsenking eller opphold i vann fører til respirasjonssvikt. Vi ønsker å redde så tidlig i prosessen at de vi redder også etter en redning, skal være «friske», og etter å ha hentet seg inn, være «klare til å gå videre». De bærende elementene beskrives gjennom redningskjeden:

Bærende elementer

 1. Preventive tiltak
  Tiltakene dekkes i hovedsak gjennom opplæringen i selvberging, men omfatter nå også egen sikkerhet med tanke på å kunne gjennomføre en redning. Du kan ikke redde andre uten først å kunne ta vare på deg selv.
 2. Oppdage en person i nød
  Tegnene på at noen er i ferd med å drukne vil variere ikke bare med situasjonen, men også ut fra hvor langt vedkommende har kommet i drukningsprosessen. Elevene bør kjenne til potensielt farlige situasjoner, tegn på at noen har problemer i vannet, angstreaksjoner og instinktiv drukningsreaksjon.
 3. Gi flytehjelp
  En som er i ferd med å drukne vil gripe tak i hva som helst for å holde seg oppe. Derfor bør elevene kjenne til alternativene for å gi flytehjelp og hvordan benytte disse.
 4. Opp av vannet
  Selv om en kan avklare situasjonen ved å gi den en redder et flytemiddel, kan det være at den reddede trenger hjelp til å komme seg ut/opp av vannet. Elevene bør kjenne til hvordan de får en person opp i en båt, opp på en brygge, inn på en kant eller et svaberg.
 5. Nødvendig etterbehandling
  Den vi har reddet, vil nå være «frisk» eller i det minste ha klare livstegn. Den vanligste utfordringen nå er at den en har reddet, vil være våt og kald. Elevene bør vite hvordan de håndterer det. Den reddede kan ha inhalert vann, og elevene bør kunne se dette i sammenheng med tegn på sirkulasjonssvikt og forstå når lege bør oppsøkes. Noen ganger kan det også ha vært en traumatisk opplevelse.

Førstehelp ved vann (PDF) (skafor.org)

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal være en integrert del av opplæringen, og skal brukes til å fremme læring, gi informasjon om kompetanse og bidra til lærelyst underveis. Her under finner du forslag til oppgaver. Gjennom å løse oppgavene, viser elevene at de har oppdaget, mestret og forstått de bærende elementene.

Oppgave 30. Preventive tiltak
Eleven skal beskrive tre tiltak for hvordan en ivaretar egen sikkerhet under redning av en person i vann.

Oppgave 31. Oppdage en person i nød
Eleven skal beskrive de vanligste tegnene på at en står i fare for eller er i ferd med å drukne.

Oppgave 32. Gi flytehjelp
Eleven skal gi flytemiddel ved å rekke ut, kaste ut og ro ut.

Oppgave 33. Opp av vannet
Eleven skal, fra et sted der personen de redder ikke kan ta seg i sikkerhet selv (kant, brygge, svaberg eller båt), finne en løsning på hvordan en kan få personen opp/ut av vannet på en forsvarlig måte.

Oppgave 34. Nødvendig etterbehandling
Eleven skal gjøre rede for hvordan man vil hjelpe en reddet person med å få igjen varmen og bli klar til å fortsette aktiviteten.

Oppgavene følger de bærende elementene som beskrives i progresjonen under dette kunnskapsområdet.

Alle obligatoriske øvelser og oppgaver 

Aktiviteter

Aktiviteter du kan bruke mot de bærende elementene finner du i Badestigen 8. - 10. trinn.