Livredning ute

Eleven skal utvikle kompetanse i å forstå og gjennomføre livredning i, på og ved vann ute i naturen. Utendørs, vil forholdene variere med utemiljø og årstider. Forhold som kaldt vann, bølger, strøm og ulikt terreng og tilgjengelighet kan være utfordrende. Det er viktig at eleven forstår og kan forklare hvordan en kan gjennomføre en redning der en tar hensyn til forholdene uten å sette sitt eget liv i fare. 

Alle redninger ute kan utføres ved hjelp av forlenget arm, og de fleste fra land, brygge eller båt. For å både ivareta din egen sikkerhet og samtidig avklare situasjonen før ulykken er en realitet, benytter du prinsippet om den forlengede arm. Det betyr å bruke en gjenstand som du kan rekke ut til personen i vannet.

"En god livredder er en tørr livredder"

Direkte kontakt er ikke et alternativ med mindre du er spesielt trent, eller er en profesjonell livredder. Husk livredderens slagord: Rekk ut, kast ut, ro ut, svøm ut. 

Aktiviteter for livredning ute

Aktivitetene er listet opp fra det enkle til det komplekse