Livreddende førstehjelp

Konkretisering av kompetansemålene etter 10. trinn forstå og gjennomføre livreddende førstehjelp kan se slik ut: Eleven skal kunne forklare alarmplan og kjeden som redder liv, kjenne igjen og behandle nedkjøling, forklare sirkulasjonssvikt og utføre hjerte- og lungeredning (HLR).

Førstehjelp i grunnskolen (elevkanalen.no)

Førstehjelp ved vann (Skadfor.no)

Førstehjelp (Skadfor.no)

Førstehjelpstips (rødekors.no)

MiniAnne (nrr.org)

Nødnummer (Skadfor.no)

Aktivitet 12 - livreddende førstehjelp:
  • Kunne gjenkjenne symptomer på og gi førstehjelp ved alvorlig nedkjøling, tilkalle hjelp og gjennomføre hele hjerte- og lungeredningsforløpet (HLR) på dukke (inkl. bruk av hjertestarter dersom det er tilgjengelig).