Livreddende førstehjelp

Livreddende førstehjelp omfatter de tiltak alle kan bidra med ved livstruende sykdom eller skade. Det omfatter tiltak som kan forsinke skadeutviklingen, redusere faren for varige skader og for tidlig død. Det sentrale vil være å gjentkjenne livstruende sykdom eller skade og gjennomføre nødvendige tiltak og knytte det videre mot kjeden som redder liv.

Hva må eleven oppdage, mestre og forstå?

Bærende elementer beskriver det eleven skal oppdage, mestre og forstå i varierte miljø i, ved og på vann, på vei mot kompetansemålene. Forslag til oppgaver som underveisvurdering for livreddende førstehjelp, finner du under temaene å håndtere en ulykke og livreddende førstehjelp.

Aktiviteter for livreddende førstehjelp

Aktivitetene på denne siden kan du bruke i en progresjon mot de bærende elementene 39-44 med tilhørende oppgaver.

Drukning (Skadfor.no)

Førstehjelpstips (rødekors.no)

MiniAnne (nrr.org)