Selvberging ute

En person som er svømmedyktig skal inneha den kompetansen som er nødvendig for trygg ferdsel ved vann og vanntilvenning (e. 2. trinn) og kunne berge seg selv ved et etv. uventet fall i sjø eller vann ( e. 4. trinn). Opplæringen i selvberging handler om å videreføre dette til å håndtere de utfordringene som en kan forvente dersom en uforberedt skulle falle i vannet. Eleven må løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner.

En del av selvbergingsopplæringen innebærer at eleven får oppleve hvordan hen reagerer på et uforberedt møte med kaldt vann, sommer- og/eller vinterstid.  Dette innebærer også å erfare hvordan klær påvirker opplevelsen av temperaturen og egen sikkerhet i vannet.

Gode svømmeferdigheter og vurderinger styrker evnen til å ivareta egen sikkerhet i vann.  Gjennom regelmessig opplæring i selvberging utendørs får eleven erfart ulike situasjoner og forhold i vannmiljøet, som endringer ved vær og vind, temperatur, bølger og strømmende vann.  Eleven får øvd på, erfart og mestret hvordan en kan ta seg inn til land/fast punkt, hvile i vann, komme seg opp på land eller i båt, og hvordan få igjen- og holde varmen.  

Hvilket utendørs vannmiljø har din skole? 

Ute

Hva må eleven oppdage, mestre og forstå?

Bærende elementer beskriver det eleven skal oppdage, mestre og forstå i varierte miljø i, ved og på vann, på vei mot kompetansemålene. Forslag til oppgaver som underveisvurdering for selvberging ute, finner du under temaene selvberging med flytevest, grunnleggende svømmeteknikker og selvberging med klær-uten flyteplagg.

Aktiviteter for selvberging ute

Aktivitetene på denne siden kan du bruke i en progresjon mot de bærende elementene 22-30 med tilhørende oppgaver.