Selvberging ute

Gode svømmeferdigheter og vurderinger styrker evnen til å ivareta egen sikkerhet i vann.  Gjennom regelmessig opplæring i selvberging utendørs får eleven erfart ulike situasjoner og forhold i vannmiljøet, som endringer ved vær og vind, temperatur, bølger og strømmende vann.  Eleven får øvd på, erfart og mestret hvordan han/hun kan ta seg inn til land/fast punkt, hvile i vann, komme seg opp på land eller i båt, og hvordan få igjen- og holde varmen.  

En del av selvbergingsopplæringen innebærer at eleven får oppleve hvordan han/hun reagerer på et uforberedt møte med kaldt vann. Dette innebærer også å erfare hvordan klær påvirker opplevelsen av temperaturen og egen sikkerhet i vannet. 

 Har din skole et utendørs vannmiljø? 

Ute

Aktiviteter for selvberging ute

Aktivitetene er listet opp fra det enkle til det komplekse