Vurdere sikkerhet

Trygg ferdsel handler om å kunne vurdere og ivareta egen sikkerhet ved aktiviteter i, ved og på vann gjennom bade-, sjø- og isvett.  

Eleven skal utvikle kompetanse i å vurdere sikkerhet i uteaktiviteter og naturferdsel ved vann. Dette kan være å vurdere terreng og hvordan forholdene ned mot vannet kan variere med vær og vind. Vite om det er trygt å ferdes på isen. Eleven skal lære hvor man kan finne informasjon om lokale vann- og vindforhold, og hvordan anvende informasjonen.   

Aktiviteter for vurdering av sikkerhet

Aktivitetene er listet opp fra det enkle til det komplekse