Flyte

Flyte er en av de fire kjernefunksjonene. Å beherske kjernefunksjonene gjennom lek og grunnleggende øvelser danner grunnlaget for å være vanntilvendt og trygg i vann. Å bli svømmedyktig bygger videre på denne tryggheten.

For å lære å svømme må eleven få erfare at vannet bærer kroppen. Dette kan skape trygghet hos eleven, og det er også en viktig og sentral ferdighet innenfor selvberging. Målet er at eleven lærer å flyte som en pil/I/linjeholdning, samt er i stand til å rotere fra mage til rygg og rygg til mage.

En utfordring med å trene på flyting er at det ofte blir stillestående aktivitet og eleven kan begynne å fryse. Bryt derfor flyteaktiviteter opp med øvelser med høyere aktivitetsnivå. 

Aktiviteter for flyte

Aktivitetene under er listet opp fra det enkle til det komplekse