Flyte

Å flyte handler om å oppdage oppdriften, kunne flyte i ro, kun påvirket av vannets bevegelser og la balanseorganet «lære». Å flyte handler også om å kunne utnytte rotasjonen av kropp og føtter med tanke på å gjenvinne kontroll og komme i balanse. Eleven oppdager oppdriften når hen dukker, er i ro «bare flyter opp», og at hen ved å være i en balansert posisjon vil kunne ligge og flyte i overflaten.

Eleven bør oppdage og mestre hvordan det er å flyte i en balansert posisjon som en ball eller «brennmanet» før en ubalansert posisjon som på rygg og over til en balansert posisjon som mage/ball. Dette for at eleven forstår hvordan hen kan utnytte rotasjonen for å få kontroll og  å komme i balanse, eventuelt rotere over på rygg for å puste.

Å mestre å flyte gjennom lek og grunnleggende øvelser, danner grunnlaget for å være vanntilvendt og trygg i vann. For selvberging og for å kunne svømme, må eleven erfare og oppdage at vannet bærer kroppen og at hen kan kontrollere kroppens posisjon. Å flyte kan gjerne kombineres med aktiviteter for hopp fra bunn som i en sats.

Forutsetningene for å kunne flyte, er at eleven kan dykke. Aktiviteter for å flyte på rygg finner du på Flyte og fremdrift.

Hva må eleven oppdage, mestre og forstå?

Bærende elementer beskriver det eleven skal oppdage, mestre og forstå i varierte miljø i, ved og på vann, på vei mot kompetansemålene. Forslag til oppgaver som underveisvurdering for flyte, finner du under temaet vanntilvenning.

Aktiviteter for flyte

Aktivitetene på denne siden kan du bruke i en progresjon mot de bærende elementene 10-11 med tilhørende oppgaver.