Hopp og lek

Å våge å hoppe i vannet er viktig å erfare dersom en selv opplever et uventet fall i vannet. Det kan være utrolig morsomt å kunne hoppe og stupe og ikke minst leke med oppdriften og erfare og oppdage oppdriften. Hva skjer hvis jeg trekker pusten godt og holder den, hopper/faller uti, krøller meg sammen som en ball og venter. Flyter jeg opp igjen?

Et uventet "fall" i vannet kan også være å miste balansen når man står med beina på bunnen. Begynn derfor gjerne å øve på å håndtere fall eller "plumps" stående på grunt vann, for deretter å falle fra sittende posisjon på bassengkanten. Deretter kan eleven falle eller hoppe på ulike måter fra kanten eller høyder. Klarer jeg å snu meg i luften?

Å håndtere et uventet fall i basseng, vann eller sjø innebærer også å være fortrolig med å ha hodet under vann, få kontroll på pusten og å kunne dukke uten å innhalere vann.

Hva må eleven oppdage, mestre og forstå?

Bærende elementer beskriver det eleven skal oppdage, mestre og forstå i varierte miljø i, ved og på vann, på vei mot kompetansemålene. Forslag til oppgaver som underveisvurdering for  hopp og lek, finner du under temaene trygg ferdsel og vanntilvenning. 

Aktiviteter for hopp og dykk

Aktivitetene på denne siden kan du bruke i en progresjon mot de bærende elementene 1 -9 med tilhørende oppgaver, og obligatorisk øvelse 3.