Dykke

Dykking er en av de fire kjernefunksjonene. Å beherske kjernefunksjonene gjennom lek og grunnleggende øvelser danner grunnlaget for å være vanntilvendt og trygg i vann. Å bli svømmedyktig bygger videre på denne tryggheten.

For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann og orientere seg der. Det krever at eleven må kunne holde pusten og ha åpne øyne under vann.

Som vist under, eleven har for mye luft i lungene, noe som hindrer han/hun å dykke

Forslag til tiltak er at eleven kan øve på å blåse ut mye luft over vann

...deretter under vann

Og til slutt kan eleven blåse ut luft, mens han/hun synker til bunnen 

Eleven holder seg for nesen ved dykking

For å unngå dette kan eleven øve på å boble luft ut nesen..

...deretter boble luft ut nesen mens han/hun dykker etter en gjenstand

..for så å øve på blåse bobler ut nesen under vann - start - stopp - start

For noen elever kan det være hjelp i bruke neseklype, men det er viktig å også øve uten!

 

Aktiviteter for dykke

Aktivitetene under er listet opp fra det enkle til det komplekse