Dykke

Å dykke handler om å bli fortrolig med å endre kroppens posisjon i vannet og trykkendringene som følger av det. Å dykke, i motsetning til å dukke, innebærer at kroppen må rotere rundt en tverrakse for at hodet skal ned først.  Eleven bør oppdage hvordan hen kan regulere pusten gjennom trykkendringene og dykke uten å få vann i nesen. Dette krever også at eleven må ha åpne øyne under vann og kunne orientere seg i vann. Dette er noe de skal mestre i Obligatorisk øvelse 3 Hopp og dykk.

Gjennom en lekende tilnærming gleder eleven seg til å hente en leke på bunnen, stå på hendene, pusle puslespill, og  lære å gjøre forskjellige ting under vann.

Å kunne gjennomføre å dykke, orientere seg og svømme under vann, er sentralt i henhold til å håndtere et uventet fall i vann. Eleven oppdager at de er fortrolig  med å ha hodet under vann og det å orientere seg og ta seg opp til overflaten igjen. Å kunne gjennomføre å dykke er en viktig forutsetning før eleven øver på å flyte.

Hva må eleven oppdage, mestre og forstå?

Bærende elementer beskriver det eleven skal oppdage, mestre og forstå i varierte miljø i, ved og på vann, på vei mot kompetansemålene. Forslag til oppgaver som underveisvurdering for dykke, finner du under temaet vanntilvenning. 

Aktiviteter for dykke

Aktivitetene på denne siden kan du bruke i en progresjon mot de bærende elementene 7-9 med tilhørende oppgaver.