Fortrolig med vann

Å bli fortrolig med vann handler om å bli fortrolig med vann rundt kropp og hode. En naturlig konsekvens av å bli fortrolig med vann handler om å skape rotasjonskontroll. Å dukke oppleves nå først som å miste fotfeste og balansen ved å bli "vektløs". Dette medfører at eleven må finne ut hvordan en også med hodet under vann, kan benytte armer og bein for å holde balansen, miste balansen, skifte posisjon i vannet og gjenvinne balansen og få beina i bunnen igjen.

Å være fortrolig med og i vann er også å leke og utforske hvordan det er å bevege seg i vannet. Med rotasjonskontroll oppdager eleven at det går fint å "falle" og dukke hodet under vann. De har også lært hvordan de kan puste uten å få vann i nesen. Eleven bør i starten av opplæringen få tid til å øve på trygg ferdsel i og ut av bassenget, og få anledning til selv å regulere hvor mye hen vil delta på hver aktivitet. 

På land og i vann er det er store forskjeller på for eksempel motstand, trykk mot kroppen og tyngde- og oppdriftspunkt. Gi eleven tid til å utforske og bli fortrolig med vann som element.  

Hva må eleven oppdage, mestre og forstå?

Bærende elementer beskriver det eleven skal oppdage, mestre og forstå i varierte miljø i, ved og på vann, på vei mot kompetansemålene. Forslag til oppgaver som underveisvurdering for å bli fortrolig med vann, finner du under temaene trygg ferdsel ved og i vann og vanntilvenning.

Oppgavene kan gjøres i basseng med eller uten vest og eller flytemidler.

Aktiviteter for å bli fortrolig med vann

Aktivitetene på denne siden kan du bruke i en progresjon mot de bærende elementene 1-6 med tilhørende oppgaver, og obligatorisk øvelse 1 og 2