Svømmedyktig

Kompetansemålene i læreplanen viser en progresjon i opplæringen fra 2. -10. trinn der elevene skal være svømmedyktige innen 4.trinn. Svømmeopplæringen og øvelsene i den obligatoriske ferdighetsprøven kan gjennomføres utendørs og knyttes til trygg ferdsel. Gode svømmeferdigheter kan føre til at overskuddet i selvbergingsevnen øker, slik at eleven er bedre i stand til å redde seg selv og andre.  

Obligatorisk ferdighetsprøve består av 7 øvelser og er en del av underveisvurderingen i opplæringen og skal bidra til å fremme læring og utvikle kompetansen svømmedyktig. 

Er eleven på rett vei?

Les mer om underveisvurdering  og se progresjon i aktiviteter og hvordan den obligatoriske ferdighetsprøven kan gjennomføres både ute og inne.

Obligatoriske ferdighetsprøve

Aktiviteter for svømmedyktig