Fremdrift

Fremdrift er en av de fire kjernefunksjonene. Alle, mer eller mindre, kontrollerte bevegelser i vannet med kropp, armer og bein, gir erfaring med motstand, oppdrift og fremdrift i vannet. Eleven lærer å bruke oppdrift, redusere motstanden i vannet, samtidig å skape fremdrift for å ta seg i ønsket retning. Fremdrift må ses i sammenheng med at eleven skal bli svømmedyktig. Å være svømmedyktig innebærer bl.a. at eleven må kunne svømme sammenhengende 100 meter på magen og sammenhengende 100 meter på ryggen.  

For å bli svømmedyktig er det ikke krav om spesifikke svømmeteknikker på mage og rygg. Svømmeteknikker for fremdrift på mage kan være crawlteknikk, butterfly og/eller brystsvømming. Svømmeteknikker på rygg kan være ryggcrawl og/eller elementær ryggsvømming.  Eleven velger selv hvilken svømmeteknikk han/hun bruker for å få fremdrift på mage og rygg. Gjennomføringen av fremdrift på mage og rygg i obligatorisk ferdighetsprøve 6 og 7, kan derfor være en av svømmeteknikkene eller en kombinasjon av disse. 

Aktivitetene for fremdrift på denne siden er for crawl og ryggcrawl. For videre progresjon og flere svømmeteknikker, se også:

Grunnleggende svømmeteknikker 

Aktiviteter for fremdrift i crawl og ryggcrawl

Aktivitetene under er listet opp fra det enkle til det komplekse