Fremdrift

Fremdrift er en av de fire kjernefunksjonene. Alle, mer eller midre, kontrollerte bevegelser i vannet med armer og bein, gir erfaring med motstand og fremdrift i vannet. Eleven lærer å redusere motstanden i vannet, samtidig å utnytte den for å ta seg i ønsket retning. Crawl- og ryggbeinspark gir fremdrift og kan sammenlignes med påhengsmotoren til en båt.
For god fremdrift bør eleven mestre rotasjon om lengdeaksen, fra mage til rygg, og fra rygg til mage.

  • Eleven skal kunne hoppe/stupe uti på dypt vann − svømme 12,5 m på magen − skifte retning − svømme 2−3 m mot startstedet − stoppe − flyte i 30 sekunder (på magen, rulle over, flyte på ryggen) − svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet og ta seg opp på land. Alt gjennomføres i ett.

  • Eleven skal kunne falle uti på dypt vann. Svømme 100 m på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene. Stoppe og hvile (flyte på mage, rulle over, flyte på rygg) samlet i tre minutter. Deretter svømme 100 m på rygg og ta seg opp på land.

Aktiviteter for fremdrift

Aktivitetene under er listet opp fra det enkle til det komplekse