Tilskotsordningar

Tilskuddsordningen for svømmeopplæring av nyankomne

Kunnskapsdepartementet har revidert og videreført tilskuddsordningen med svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i 2022. Kommunen kan søke om inntil kr. 1 750 for hver elev. Finn din statsforvalter og søk.

Les mer om tilskuddsordningen

Tilskot til symjeopplæring i barnehagen

Tilskotet skal gå til å gje barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkeleg opplæring slik at barna blir trygge i vatn og får betre grunnlag for å lære å symje.

Les meir om tilskotsordninga