Etter- og vidareutdanning

Vidareutdanning

Det vert tilbode vidareutdanning i kroppsøving for lærarar (30 studiepoeng) som ein del av vidareutdanningsprogrammet "kompetanse for kvalitet". Symjing og livredning er eit av fleire tema i vidareutdanninga.

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider vil du finne oppdatert informasjon om studietilbod i heile landet.

Oversikt over studietilbod i kroppsøving

Høgskulen på Vestlandet tilbyr videreutdanninga

Svømme- og livredningsopplæring ute

 Universitetet i Agder tilbyr vidareutdanninga

Svømmeopplæring i skolen

Svømme- og livredningsferdigheter utendørs

NB! Ver oppmerksam på at det ved fleire utdanningsinstitusjonar er mogleg å søkje om opptak til enkeltemner i kroppsøving. Desse vil ikkje kome opp på Utdanningsdirektoratet si oversikt. Ta kontakt med den aktuelle utdanningsinstitusjonen for informasjon.

Etterutdanning

Bærum, Malvik og Trondheim kommune tilbyr nå etterutdanning innen svømming og livredning gjennom DEKOMP.