Publikasjoner

Samling av publiserte masteroppgaver og artikler som omhandler svømme, selvbergings- og livredningsopplæringen i skolen.

2023

Eggen, J. &  Sandmo, A.B. (2023). «Jeg trodde læreren var gal» En kvalitativ studie om elevers opplevelse av utendørs svømmeopplæring [Masteroppgave]. NTNU.

Sundan, J., Haga, M & Lorås, H. (2023). Development and Content Validation of the Swimming Competence Assessment Scale (SCAS): A Modified Delphi Study. Perceptual and Motor Skills130(4), 1762-1780. https://doi.org/10.1177/00315125231177403

2022

Dragseth, E.U.  (2022). Råking i svømme- og livredningsopplæringen. En kvalitativ studie av hvordan elever på ungdomstrinnet opplever og erfarer et undervisningsopplegg med selvberging på is [Masteroppgave]. NTNU.

Jonsson, C. L. (2022). Från kurs till praktiskt verksamhet i utesimning: Balansen mellan lärares upplevda kompetens och barriärer i skolans verksamhet [Masteroppgave]. NTNU.

Lundhaug, T. & Eriksen, H. R. (2022) How does a primary school organize outdoor swimming and water safety lessons? Journal for Research in Arts and Sports Education 6(1), 37–50.

Skjevik, A.T. & Gustavsen, G. F. (2022). «Da tenker jeg først og fremst på det som skjer i vann, med tanke på livberging». En kvalitativ studie av lærere sin forståelse og praktiske gjennomføring av kompetansemålet «Å forstå og gjennomføre livreddende førstehjelp»  [Masteroppgave]. NTNU.

2021

Mikalsen, R. (2021) Hvordan opplever elevene og lærerne oppdagende – og instruerende læring for å oppnå kompetansemålene i svømming etter 4. trinn? [Masteroppgave], Nord universitet.

Olstad, B. H., Berg, P.R. & Kjendlie, P. (2021). Outsourcing Swimming Education—Experiences and Challenges. Int. J. Environ. Res. Public Health.

Strand, D. (2021). Livredningsopplæring i virkeligheten utendørs: en studie om eksterne aktørers kunnskaper for svømme- og livredningsopplæring [Masteroppgave]. Høgskulen på Vestlandet.

With, S. J. (2021). Svømmeopplæring i skolen – en viktig arena. En kvalitativ studie av to læreres praksis av kompetansemålet i svømmeopplæringen i skolen[Masteroppgave]. OsloMet. 

2020

Ekeberg, M. (2020). Svømme- og livredningsopplæring i skolen. Lektorstudenters kompetanse og didaktiske utfordringer [Masteroppgave]. NTNU.

Eriksen, H. (2020). «Svømmedyktige livbergere». En kvalitativ studie om svømmeundervisningen påungdomsskolen [Masteroppgave]. Høgskulen på Vestlandet.

Johansen, D. R. (2020). Det store skrittet ut i sjø og vann. En kvalitativ og kvantitativ studie om hvordan tidligere erfaringer, kompetanse og sosiale omgivelser gjør at noen lærere gjennomfører svømmeopplæring utendørs, og andre ikke [Masteroppgave]. NTNU.

2019

Gjesdal, M.M. (2019). Fryser verre enn is»: En kvalitativ studie om ikke-vanntilvente barns erfaringer av svømmeundervisningen på fjerde trinn [Masteroppgave]. Norges idrettshøgskole.

Nilsen S.O. (2019). Undervisningskunnskap hjå skulelærarar i symjing på fjerde trinn [Masteroppgave]. Høgskulen på Vestlandet.

2018

Christiansen, T. S. (2018). Innføring av nye kompetansekrav i svømming – erfaringer fra skoleledere, lærere og elever [Masteroppgave]. Høgskulen på Vestlandet.

Harjo, M. (2018). Hvordan opplever lærere svømmeundervisningen med reviderte kompetansemål i svømming etter 4.årssteget? En kvalitativ studie om konsekvenser av læreplanrevisjon for lærere som underviser i svømming på 4.trinn [Masteroppgave]. Norges idrettshøgskole.

Pedersen, K. H. (2018). Implementering av de nye kompetansekravene i svømmeopplæringen – fra sentralt til lokalt forvaltningsnivå [Masteroppgave]. Høgskulen på Vestlandet.

2017

Berg, P. R. (2017). Bør svømmeundervisning outsources?: en kvalitativ undersøkelse om ekstern arbeidskraft i kroppsøving [Masteroppgave]. Norges idrettshøgskole.

Ellingsen, M. F. (2017). Fra Læreplan til praksis – En casestudie av undervisning i våtdrakt [Masteroppgave]. Høgskulen på Vestlandet.

2015

Aadland, E.,  Noer, G. & Vikene, O. (2015). Sea kayaking incidents in Norway 2000–2014: an issue of bad weather or poor judgement? Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. 16(2), 1-15. https://doi.org/10.1080/14729679.2015.1121505">https://doi.org/10.1080/14729679.2015.1121505