Publikasjoner

Samling av publiserte masteroppgaver, artikler og rapporter som omhandler svømme, selvbergings- og livredningsopplæringen i skolen.

2024

Sundan, J., Haga, M. & Lorås, H. (2024). Swimming competence of 9–10-year-old Norwegian primary school children: A cross-sectional study of physical education. European Physical Education Review. https://doi.org/10.1177/1356336X241246521

2023

Bergene, A. C.,  Samuelsen, Ø. A., Daus, S., Lyckander, R. H., Vika, K. S. & de Besche, T. (2023). Spørsmål til Skole-Norge. NIFU. https://hdl.handle.net/11250/3074318 (Se s. 66 - 78).

Eggen, J. &  Sandmo, A.B. (2023). «Jeg trodde læreren var gal» En kvalitativ studie om elevers opplevelse av utendørs svømmeopplæring [Masteroppgave]. NTNU.

Sundan, J., Haga, M. & Lorås, H. (2023). Development and Content Validation of the Swimming Competence Assessment Scale (SCAS): A Modified Delphi Study. Perceptual and Motor Skills130(4), 1762-1780. https://doi.org/10.1177/00315125231177403

Thorstensen, A. & Wiik, R. (2023). Kompetansemål om svømmedyktighet på 4. trinn- en undersøkelse om outsourcing av svømmeopplæring [Masteroppgave]. HVL.

2022

Bergene A. C., Vika, K. S., Lynnebakke, B., Ramberg, I. & Wollscheid, S. (2022). Spørsmål til Skole-Norge. NIFU. https://hdl.handle.net/11250/3001772 (Se s. 90 - 112).

Dragseth, E.U.  (2022). Råking i svømme- og livredningsopplæringen. En kvalitativ studie av hvordan elever på ungdomstrinnet opplever og erfarer et undervisningsopplegg med selvberging på is [Masteroppgave]. NTNU.

Jonsson, C. L. (2022). Från kurs till praktiskt verksamhet i utesimning: Balansen mellan lärares upplevda kompetens och barriärer i skolans verksamhet [Masteroppgave]. NTNU.

Lundhaug, T. & Eriksen, H. R. (2022) How does a primary school organize outdoor swimming and water safety lessons? Journal for Research in Arts and Sports Education 6(1), 37–50.

Skjevik, A.T. & Gustavsen, G. F. (2022). «Da tenker jeg først og fremst på det som skjer i vann, med tanke på livberging». En kvalitativ studie av lærere sin forståelse og praktiske gjennomføring av kompetansemålet «Å forstå og gjennomføre livreddende førstehjelp»  [Masteroppgave]. NTNU.

2021

Mikalsen, R. (2021). Hvordan opplever elevene og lærerne oppdagende – og instruerende læring for å oppnå kompetansemålene i svømming etter 4. trinn? [Masteroppgave], Nord universitet.

Norges Svømmeforbund. (2021). Undersøkelse om svømmedyktighet blant elever i 5. klasse. svomming.no. https://svomming.no/nyheter/undersokelser-om-svommedyktighet

Olstad, B. H., Berg, P.R. & Kjendlie, P. (2021). Outsourcing Swimming Education—Experiences and Challenges. Int. J. Environ. Res. Public Health.

Strand, D. (2021). Livredningsopplæring i virkeligheten utendørs: en studie om eksterne aktørers kunnskaper for svømme- og livredningsopplæring [Masteroppgave]. Høgskulen på Vestlandet.

With, S. J. (2021). Svømmeopplæring i skolen – en viktig arena. En kvalitativ studie av to læreres praksis av kompetansemålet i svømmeopplæringen i skolen [Masteroppgave]. OsloMet. 

2020

Ekeberg, M. (2020). Svømme- og livredningsopplæring i skolen. Lektorstudenters kompetanse og didaktiske utfordringer [Masteroppgave]. NTNU.

Eriksen, H. (2020). «Svømmedyktige livbergere». En kvalitativ studie om svømmeundervisningen påungdomsskolen [Masteroppgave]. Høgskulen på Vestlandet.

Johansen, D. R. (2020). Det store skrittet ut i sjø og vann. En kvalitativ og kvantitativ studie om hvordan tidligere erfaringer, kompetanse og sosiale omgivelser gjør at noen lærere gjennomfører svømmeopplæring utendørs, og andre ikke [Masteroppgave]. NTNU.

2019

Gjesdal, M.M. (2019). Fryser verre enn is»: En kvalitativ studie om ikke-vanntilvente barns erfaringer av svømmeundervisningen på fjerde trinn [Masteroppgave]. Norges idrettshøgskole.

Nilsen S.O. (2019). Undervisningskunnskap hjå skulelærarar i symjing på fjerde trinn [Masteroppgave]. Høgskulen på Vestlandet.

Odberg, A-H., Birkeland, V., Tjellaug, G. V., Tjomsland, H. E., Langøy, A., Klafstad, H. (2019). Evaluering av tilskuddsordning for svømmeopplæring av nyankomne. svømmedyktig.no. https://svommedyktig.no/kurs-og-stotte/tilskotsordningar/tilskuddsordningen-til-svommeopplaring-for-nyankomne

2018

Christiansen, T. S. (2018). Innføring av nye kompetansekrav i svømming – erfaringer fra skoleledere, lærere og elever [Masteroppgave]. Høgskulen på Vestlandet.

Harjo, M. (2018). Hvordan opplever lærere svømmeundervisningen med reviderte kompetansemål i svømming etter 4.årssteget? En kvalitativ studie om konsekvenser av læreplanrevisjon for lærere som underviser i svømming på 4.trinn [Masteroppgave]. Norges idrettshøgskole.

Kjendlie, P., Pedersen, T & Stallman, R. K. (2018). The effect of waves on the performance of five different swimming strokes. The Open Sports Sciences Journal. 11, 41-49. https://doi.org/10.2174/1875399X01811010041

Moen, K. M., Westlie, K., Bjørke, L. & Brattli, V. H. (2018). Når ambisjon møter tradisjon: En nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget i grunnskolen (5.–10. trinn). Høgskolen i Innlandet. http://hdl.handle.net/11250/2482450 (Se s. 46 - 49).

Pedersen, K. H. (2018). Implementering av de nye kompetansekravene i svømmeopplæringen – fra sentralt til lokalt forvaltningsnivå [Masteroppgave]. Høgskulen på Vestlandet.

Rejman, M.,  Kwaśna, A., Chrobo, M., Kjendlie, P. & Stallman, R. K. (2018). Perceived versus real swimming skills of adolescents under standard and challenging conditions: Exploring water competencies as an approach to drowning prevention. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). 17(11). https://doi.org/10.3390/ijerph17113826

2017

Berg, P. R. (2017). Bør svømmeundervisning outsources?: en kvalitativ undersøkelse om ekstern arbeidskraft i kroppsøving [Masteroppgave]. Norges idrettshøgskole.

Ellingsen, M. F. (2017). Fra Læreplan til praksis – En casestudie av undervisning i våtdrakt [Masteroppgave]. Høgskulen på Vestlandet.

2015

Aadland, E.,  Noer, G. & Vikene, O. (2015). Sea kayaking incidents in Norway 2000–2014: an issue of bad weather or poor judgement? Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. 16(2), 1-15. https://doi.org/10.1080/14729679.2015.1121505">https://doi.org/10.1080/14729679.2015.1121505

2013

Kjendlie, P., Pedersen, T. A.,  Thoresen, T.,  Setlo, T., Moran, K & Stallman, R. K. (2013). Can you swim in waves? Children's swimming, floating, and entry skills in calm and simulated unsteady water conditions. International Journal of Aquatic Research and Education. 7(4), 301 - 313.
https://doi.org/10.25035/ijare.07.04.04

Stallman, R. K & Kjendlie, P. (2013). "We're in the same boat - brother!" Aquatic movement research and drowning prevention research. International Journal of Aquatic Research and Education. 7(2), 102 - 104. https://doi.org/10.25035/ijare.07.02.02