Undervisningsopplegg

Her finner du forslag til undervisningsopplegg i basseng.

Veien til svømmedyktighet

40 undervisningstimer à 30 minutter effektiv undervisning i basseng. Opplegget tar eleven gjennom en progresjon fra vanntilvenning til grunnleggende svømmeteknikker. Hver økt består av en til tre øvelser. Her finnes utfordringer knyttet til øvelsene, tidsskjema for gjennomføring, samt generelle tips om gjennomføring/klasseledelse.

Opplegget vil kunne dekke kompetansemålene som skal sikre at eleven er trygg i vann og har de ferdighetene som skal til for å bli definert som svømmedyktig etter 4.trinn. Gjennom dette opplegget vil eleven ikke få opplæring i trygg ferdsel i, ved og på vann.

Veien mot svømmedyktighet er utviklet av Norges svømmeskole (NSF) og er basert på boka "Slik lærer du å svømme" (Madsen og Irgens 2005)

Veien til svømmedyktighet

Veien mot svømmedyktighet er utviklet av Norges svømmeskole (NSF) og er basert på boka "Slik lærer du å svømme" (Madsen og Irgens 2005).

Timeopplegg i svømming

Timeopplegg bestående av 26 økter à 40 minutter effektiv svømmeundervisning i basseng. Disse timene er laget som en enkel forlengelse av "Veien til svømmedyktighet". Det er en forutsetning at eleven allerede er trygg i vann og mestrer kjernefunksjonene dykke, flyte, gli og fremdrift. Opplegget favner ikke om kompetansemålet om trygg ferdsel i, ved og på vann.

Timeopplegg i svømming (PDF, 621kb)

Timeopplegg i svømming er utviklet av Borgar Ness for Verdal kommune.