Organisering i basseng

Svømme- og livredningsopplæring i innendørs bade- og svømmeanlegg

Når skolen skal gjennomføre svømme- og livredningsopplæring i svømmehall, er det viktig at opplæringen tilpasses forholdene og elevenes ferdighetsnivå. Miljøet i en svømmehall er tydelig definert, og du eller dere som har ansvar for undervisning og tilsyn må være kjent med dette. Dessuten vil elevene ha ulike ferdighetsnivå, og noen elever er mindre svømmedyktige enn andre.

Organisering og bassengutnyttelse

Alle forslagene til bassengutnyttelse er utviklet i samarbeid med Norges svømmeforbund og bygger på undervisningsmaterialet «Veien til svømmedyktighet»

Bildeseriene viser eksempler på hvordan du kan avgrense områder i bassenget. Den første bildeserien viser enkel inndeling av basseng, uavhengig av størrelse. Den andre bildeserien viser forslag til inndeling av et offentlig basseng, både med og uten publikumssvømming. Den siste serien viser inndeling av små skolebasseng. 

Hvordan opplæringen inne legges opp, avhenger i stor grad av bassengstørrelse. Bassengets lengde, bredde, dybde og vanntemperatur, disponibel tid og antall andre badende påvirker også.

For å oppnå optimal bassengutnyttelse, er det fornuftig å avgrense bassenget fysisk for hver undervisningsgruppe. Det gjør det enklere å ha oversikt over elevene i gruppa, og læreren kan lettere dele opp undervisningen i forskjellige nivåer.

Det anbefales å bruke baneskiller der disse er tilgjengelig. I mange basseng finnes i tillegg mulighet for å feste tversgående baneskiller. For eksempel kan et baneskille forankres i et feste, trekkes ut mot langsgående baneskille, og deretter tilbake til festet. I basseng med stupebrett bør det ikke være baneskiller i vannet som hindrer fri bruk av brettet.