Erfaringer og eksempler

Her kan du lese om erfaringer andre har gjort seg med øvelsene i ferdighetsprøven, praksiseksempler fra skoler og kommuner, i tillegg til eksempler på samarbeid med frivillige organisasjoner.

Bjølsen skoles stupetårn

Vi har møtt lærerne Anders og Martin ved Bjølsen skole. De underviser elever på 1.-10. trinn i svømming og har i samarbeid med skolens ledelse utviklet "Bjølsen skoles stupetårn"

Bjølsen skoles stupetårn

Røykenbadet

Røykenbadet i Asker kommune har siden åpningen i 2017 hatt som mål om å tilby den beste svømmeundervisningen i landet. 

Les mer om skolesvømming i Røykenbadet

Klasseledelse i praksis – et eksempel fra Verdal kommune

I Verdal kommune får elevene svømmeopplæring hvert eneste skoleår, fra 1.- til og med 9.trinn, noe som utgjør rundt 150 timer. I tillegg til å gi elevene mange timer i vannet, jobbes det også systematisk med kvaliteten på undervisningen. 

Les mer om hva de gjør i Verdal kommune

RS Trygg i vann

Redningsselskapet gjennomfører kurs i selvberging og livredning i sjø for 9. klassetrinn. Kurset er koblet opp mot kompetansemålene i LK20 for ungdomstrinnet

RS Trygg i vann

Samarbeid kommune, svømmeklubb og skoler

En rekke steder i landet er det inngått avtaler mellom skoler, kommuner og frivillige organisasjoner om samarbeid i forbindelse med svømme- og livredningsopplæringen. Dette eksempelet trekker frem erfaringer fra en samarbeidsavtale mellom Hamar kommune, den lokale svømmeklubben og skoler i kommunen

Les mer om samarbeid kommune, svømmeklubb og skole

Sydenuke i Meløy

Med å sette av en hel uke til svømme- og livredningsopplæring får elevene intensiv øving i vannet, samtidig som de har det veldig moro - akkurat som på ferie.

Les mer om sydenuken