Øvrige kurs

Norges Svømmeforbund tilbyr lærarkurs

Målet med kurset er at lærarar skal bli fagleg kjent med timeopplegget fra Norges Svømmeforbund og å styrke deira kompetanse til å følgje opp kompetansemål i læreplanen.

NSF tilbyr både halv- og heildagskurs. Begge kursa inneheld blant anna følgjande tema: organisering av symjeundervisninga, sikkerheit, vatnet sine eigenskapar, vasstilvenning og dei fire kjernefunksjonane dykke, flyte, gli og framdrift.

Meir om lærarkurset på NSF si nettside

Redningselskapet 

Redningselskapet tilbyr flere kurs som fritidsbåtkurs, kurs for barn/unge, livredningskurs og yrkesfaglige kurs. 

Se Redningselskapet sine kurs

Norges livredningsselskap

Norges livredningsselskap tilbyr flere kurs 

Se Livredningselskapet sine kurs