Tilskot til symjeopplæring i barnehagen

Tilskotet skal gå til å gje barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkeleg opplæring slik at barna blir trygge i vatn og får betre grunnlag for å lære å symje.

Opplæringa skal skje i barnehagen si opningstid og i basseng. Tilskotet skal nyttast til aktivitetar relatert til symjeopplæring av barna. Det er viktig at gutar og jenter får eit likeverdig tilbod.

Tilskotssatsen i 2022 er inntil kr 1950,- pr. barn. Tilskotets størrelse fastsettes av statsforvalteren. 

Både barnehagar, kommunar og frivillige organisasjonar kan søkje på eiga hand. Søknaden treng ikkje lenger gå via kommunen. 

Finn din statsforvalter

Agder søknadsfrist 15. mars 2022
Møre og Romsdal søknadsfrist 1. april 2022
Troms og Finnmark søknadsfrist 1. mars 2022
Vestland søknadsfrist 21. august 2022
Innlandet søknadsfrist 1. mars 2022
Oslo og Viken søknadsfrist 20. mai 2022
Trøndelag søknadsfrist 1. april 2022
Nordland søknadsfrist 15.mars 2022
Rogaland søknadsfrist 1. august 2022
Vestfold og Telemark