Trygg og forsvarlig opplæring og bading

Utgangpunktet for vanntilvenning, trygg ferdsel, svømme-, selvberging-, og livredningsopplæringen er at aktivitetene skal være forsvarlige. Her kan du lese mer om kravene i regelverket og anbefalinger til skoleeier og skolen som et profesjonsfelleskap for å sikre trygg og forsvarlig opplæring i svømming, selvberging og livredning.

En veileder til trygg opplæring i, ved og på vann og bading i skolens regi (PDF)

Oppdateringer

November 2023: 2. utgaven er oppdatert i henhold til ny forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger 1. juli 2023.

Februar 2022: Veilederen  er revidert (2. utgave) i henhold til ny kommunelov og endringer i ansvarsomfanget i § 13-10 i opplæringsloven 1. januar 2021.

Juni 2020: Veilederen erstatter Rundskriv Udir 1 - 2008.