Elevmedvirkning

Det er eleven som skal nå målet om å bli svømmedyktig. Eleven bør derfor få mulighet til å være en aktiv aktør i egen læring.

Elevmedvirkning er nedfelt i overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen og innebærer medvirkning og medansvar i læringsfelleskapet, sammen med lærerne. De normene og verdiene som preger læringsfelleskapet er viktig for elevenes sosiale utvikling og motivasjon for læring. Respekt og anerkjennelse i opplæringen bidrar også til at eleven opplever tilhørighet i læringsfelleskapet.

Egenvurdering

En måte å praktisere elevmedvirkning i svømme-, selvberging- og livredningsopplæringen er at du lar eleven ta del i vurdering av egen læring.

Ved å benytte et såkalt «kunnskapsakvarium», kan eleven få forståelse av hva som skal læres, samtidig som eleven selv kan gi uttrykk for hva han/hun selv ønsker å lære, og hva han/hun faktisk har lært.

«Kunnskapsakvariet» består av en rekke «læringsfisker». En læringsfisk er i utgangspunktet en fargeløs fisk, der du kan merke noen av delene på fisken som en del felles mål. Andre deler av fisken kan stå blanke, slik kan eleven supplere etter hva som virker meningsfylt for den. Her kan en bruke ord eller symboler. Etter hvert som eleven når målene, fargelegges stadig flere deler av fisken.

Ved å utforme målene som skal stå på fisken sammen med eleven i forkant, kan eleven få en slags mening om hva som skal læres når den kommer i vannet.

Se eksempel på læringsfisk (PDF 223kb)

Kunnskapsakvariet er utviklet av Mats Melby, Norges livredningsselskap. (s 61 i Selvberging. Vanntilvenning. Livredningsforberedende svømming. Dykking. NLS, 2013)