Albue opp

Eleven skal her fokusere på å få opp albuen over vann mens han/hun ligger og flyter vekselvis på høyre og venstre side. Bevegelsen vil føre til at kroppen endrer posisjon og eleven må kompensere dette.
Eleven må passe på at flyteevnen og balansen er stabil og uavhengig av bevegelser med armene.