Brystbevegelsen

To og to elever går sammen, den ene holder i beina.  Svømmeren skal sette fast armene og forsøke å få maksimalt tak i vannet, lade brystet for så å ha potensial til å stupe framover. Øvelsen går ut på å forberede første fase i bryst der partner holder i beina. Pass på at det blir ordentlig drag i beina når svømmeren fester armene og drar til, partner må slippe beina idet det blir drag i dem!