Crawlbeinspark

Eleven ligger som en pil på magen og holder i brettet. Gjør store og små crawlbeinspark. Minn om at bevegelsen starter i hofta! Eleven kan også prøve uten brett.