Hel butterfly svømming

Her skal eleven forsøke å svømme hel butterfly, og tenke på tingene han/hun nå har lært. Flyting, bølgebevegelse, timing, gli, festing av armene, gjennomføring av kick-beinsparket. Eleven skal sørge for optimal framdrift i hele syklusen. Øvelser for bryst, fly og bryst kan trenes sammen.


Pass på at eleven svømmer framme, og kicker opp og ned.