Hel crawl

Øvelsen går ut på å svømme crawl i hel utførelse. Eleven skal forsøke å bruke det han/hun har jobbet med inn i crawlen sin. Flyting, rulling, kropp, arm, rytme og timing.
Eleven må passe på å holde i gang momentet og rulle ordentlig til begge sider. Skulder og hofte må rulle samtidig.