Enarms rygg med 6-takt

Enarmsrygg med 6-tak og passiv arm langs siden.