Distansesvømming etter egen målsetning

Eleven setter seg et mål ut fra egne forutsetninger og forventninger. Målet kan for eksempel være å svømme en distanse (eller et tidsintervall) med en eller flere eller en variasjoner av grunnleggende eller varierte svømmeteknikker på magen, siden, under vann og/eller ryggen.

Diplom for distansesvømming

Diplom for distansesvømning - både ute og inne. Eleven setter en målsetning og læreren følger opp og skriver under på diplomen.