Alarmplan

Internkontrollforskriften stiller krav til konkrete tiltak for å forebygge og håndtere ulykker.

Det må utarbeides en alarmplan før opplæring og bading gjennomføres utendørs. Det skal sikres at alle som er med på aktiviteten er kjent med alarmplanen, også elevene.

Tilsynsansvarlig(e) må ha telefon tilgjengelig på et tørt sted til alle tider, sjekk mobildekning. Det anbefales å pakke telefonen i en vanntett pose og ha den i en bukselomme eller jakkelomme slik at man alltid bærer den med seg.

Tilsynsansvarlig(e) bør ha med seg livbøye/kasteline som er lett tilgjengelig dersom noen skulle trenge hjelp i vannet.

Forslag til innhold i alarmplan

 1. Om en situasjon oppstår er det viktig at en tilsynsansvarlig tar ledelsen og utfører rollen rolig for å roe ned situasjonen. Deretter gir man konkrete beskjeder til andre om hva de skal gjøre for å hjelpe til i denne situasjonen. Beskjedene skal gis for å begrense skadevirkningene og iverksette tiltak som er bedre enn å ikke gjøre noe.
 2. Tilsynsansvarlig(e) tar ledelsen hvis noe skulle skje (fremstår rolig og unngår overdramatisering).
 3. Få oversikt: Hva har skjedd? Hvor mange gjelder det? Er det mulig at flere kan bli skadet? Hvordan kan vi berge den forulykkede (forlenget arm/flyte-element/svømme uti)? Hvor lenge har den forulykkede vært under vann?
 4. Delegere ansvar og roller:
  • få øvrige vekk fra skadestedet, slik at de ikke er i veien eller kan havne i samme situasjon.
  • varsle, ringe 1-1-3, oppgi hvem, hva og hvor (hvis det ikke er en konkret adresse, oppgi koordinater fra Hjelp 1-1-3 appen fra Norsk Luftambulanse, evt. kjennetegn i nærheten).
  • hjelpe/berge den forulykkede.
  • gå ambulansen i møte.
  • hvis den forulykkede ikke har pust, igangsette hjerte- og lungeredning (HLR) uten stans til ambulansen kommer og ambulansepersonell tar over ansvaret eller personen våkner opp.
  • ordne med tørre klær til den forulykkede hvis han/hun er bevisst og nedkjølt.

Ved drukning eller kvelning og barn generelt: begynn med 5 innblåsinger etterfulgt av 30 brystkompresjoner, deretter 2 innblåsinger + 30 kompresjoner

Øvrige behandlingsforløp for andre ulykker og tilstander kan også beskrives i alarmplanen eller identifiseres i tiltaksplanen (se risikovurdering).

Her under følger et eksempel på en alarmplan som inneholder flere elementer. Eksempelet er hentet fra Norges idrettshøgskole.

Alarmplan eksempel

Gjennomføring

I forbindelse med selve gjennomføringen av opplæring eller bading utendørs kan det være fornuftig å ha med en oversikt over hva slags utstyr man har tilgjengelig og kan få bruk for. Dette vil også kunne fungere som huskeliste for hva man ha klargjort i forkant og eventuelt bør gå til innkjøp av.

Oversiktsnotat eksempel

Tilgjengelig utstyr eksempel