Besiktigelse

En besiktigelse handler om å bli kjent med området hvor din skole planlegger opplæring og bading utendørs i, ved eller på vann. I besiktigelsen identifiseres hensiktsmessige opplæringsområder på land og i vann, samt risikoer knyttet til opplæringen og organiseringen. 

Forslag til fremgangsmåte

Et godt utgangspunkt kan være å skrive ut et oversiktsbilde fra Google Earth eller Google Maps som identifiserer det aktuelle området og som medbringes til besiktigelsen.

Med utgangspunkt i oversiktsbildet gjennomføres besiktigelsen hvor det identifiseres områder som er 1) godt egnet for opplæringen og aktiviteten, og 2) områder som er usikre for gjennomføring av opplæringen og aktiviteten. Vanndybde, bunnforhold og distanse med langgrunt vann, samt egnet opplæringssted på land, utforskes under besiktigelsen.

 

Figur 1: Dette området fremstår som gunstig da det er tydelig avgrensetmed trær på begge sider. Det fremstår som langgrunt (fargen på vannet) og uten hindringer i vannet og har oversiktlige områder på land. Det viktigste er at tilsynet og sikkerheten til elevene blir best mulig ivaretatt. Området bør være tydelig avgrenset og definert.

Et slikt område gjør det enkelt å holde oversikt, i tillegg vil man ha et samlingspunkt som alle vet om; her volleyballbanen markert med rød X. Dersom noe uforutsett  skjer, skal alle møtes der. Området er også gunstig ettersom det ikke finnes noen steder der man kan falle uti fra betydelig høyde.

 

Figur 2: Dette område har noen usikre momenter. Skogområdet før og etter bryggen (markert med røde ovaler) kan være uoversiktlig. I tillegg kan det være glatt og lett å falle uti på steintrappa langs vannkanten (grønn oval). Oset markert med gul pil vil også være et sted man unngår, om man er i vannet på grunn av strøm i elveutløp.

Andre spørsmål det kan være aktuelt å drøfte under en besiktigelse kan være:

  • Er det adkomstmuligheter for utrykningskjøretøyer eller egne transportmidler?
  • Hvor er nærmeste hjertestarter/førstehjelpsutstyr eller må dette medbringes?
  • Værforhold – hva slags skotøy vil du anbefale å ha på ved ferdsel til opplæringsstedet og langs vannkanten?

Ofte vil joggesko være et godt alternativ da de ikke blir så tunge i vann. Ellers er sko med grov såle som ikke er glatte et alternativ. Støvler blir svært tunge når de fylles med vann, så det er i utgangspunktet ikke noe godt alternativ ved ferdsel nært vann. Skoene man benytter bør enten være godt festet til foten slik at de vil være ok å svømme med, eller løse slik at de enkelt kan tas av i vann.

Hvilke gjenstander kan observeres til bruk som forlenget arm fra land? (Rekke ut, kaste ut)

  • Åre, tau, lange pinner eller greiner fra trær?
  • Redningsutstyr? Ta med redningsline, livbøye og flyteelementer (klær kan også benyttes).

Det som obeserveres kan implementeres i  et større oversiktskart hvor sentrale punkter blir markert.