Brygge

Bryggen gir muligheter for progresjon i selvberging og livredning og vurdering av egne evner. Området gir også mulighet for å øve på hopp og stup, og til lek og moro i sjø. Bryggen egner seg til opplæring og bading for svømmedyktige og de mer erfarne elevene.

Hva ser vi i 360° visningen?

 • Adkomstvei til bryggen. Det er en god og bred gangvei forbi stranden, men vær oppmerksom på at man ikke leker/tuller på vei utover da det er en bratt og forholdsvis høy steinmur som leder rett ned i vannet. 
 • Mulighet for samlingsplass på gressletten ved bryggen og betongplattformen gir god oversikt for tilsynsansvarlig(e).
 • Muligheter for å sette opp omkledningstelt, varmetelt eller lavo.
 • Muligheter for mat og grilling, samt sittebenker.
 • Stupebrett og badestige.

Opplæringsmuligheter

 • Området gir muligheter til å øve på og ha samtaler rundt:
  • Vurdering av sikkerhet i uteaktiviteter og ferdsel ved sjø eller vann.
  • Trygg ferdsel ved sjø/vann og på å kunne tilkalle hjelp.
  • Trygg og sporløs ferdsel i naturen.
  • Vurdering av egne evner.
  • Lære om flo og fjære.
 • Å svømme på dypt vann.
 • Progresjon i selvberging og livredning.
 • Hopp og stup, lek og moro.
 • Hvordan håndtere et ufrivillig fall i vann fra brygge eller stupebrett.
 • Ta seg opp på land ved å klatre opp en stige.
 • Forståelse for og gjennomføring av berging av andre.
 • Berging av andre ved bruk av forlenget arm (rekk ut, kast ut), kasteline, redningsbøye osv.
 • Hvordan få en person opp på land etter hopp eller fall fra brygge?
 • Ilandføring og redning av en annen person.

Risikovurdering

Hva kan skape utfordringer ved opplæringen/badingen?

 • Hva er plassert på eller ved bryggen som kan skape utfordringer ved opplæringen eller badingen?
 • Er området oversiktlig? I eksempelet over ser området oversktlig ut.
 • Hvor dypt er det med tanke på hopp og stup, eller om noen skulle falle uti?
 • I eksempelet over er det et stupebrett. Med tanke på flo og fjære, hva er den faktiske vanndybden?
 • Hvordan kommer man seg opp igjen?
 • I eksempelet over er det en stige. I hvilken forfatning er denne i og kan det være glatte trinn som gjør at en elev kan skli å falle uti, treffe en annen elev?

Hva finnes av tilgjengelig redningsutstyr?

 • I eksemplet over er en livredningsbøye plassert på et stativ midt på bryggen ved gressletten. Her skal man være oppmerksom på at denne bøyen er fjernet i et av klippene noe som ikke garanterer at den er til stede når opplæring/bading vil gjennomføres.

Opphold på brygge (kanten) forutsetter at eleven er svømmedyktig og/eller har flytevest.

Eksempel på aktivitet

Se flere aktiviteter:

Selvberging og livredning