Bukt

Bukten gir muligheter for samtaler om trygg og sporløs ferdsel i naturen, samt ulike måter å ta seg ut i sjø og opp igjen. Området gir også mulighet til å utforske bunnforhold, plante- og dyreliv som i tverrfaglig undervisning. Bukten egner seg til opplæring og bading for svømmedyktige og de mer erfarne elevene.

Hva ser vi i 360° visningen?

 • En glatt og steinete bukt med tang og tare.
 • Adkomstvei til området er en god og bred gangvei forbi stranden, men vær oppmerksom på at man ikke leker/tuller på vei utover da det er en bratt og forholdsvis høy steinmur som leder rett ned i vannet.
 • Mulighet for samlingsplass på betongplattformen på høyre og venstre side med god oversikt til vannet og utfordrende tilgang til sjøen.

Opplæringsmuligheter 

 •  Øve på og ha samtaler rundt vurdering av farer og sikkerhet og på å kunne tilkalle hjelp.
 • Trygg og sporløs ferdsel i naturen.
 • Øve på å vurdere sikkerhet i uteaktivitet og naturferdsel.
 • Samtale rundt risiko og farer ved ferdsel, hvordan håndtere et uventet fall uti.
 • Se etter og prøve egnede steder for å gå uti og å ta seg til og opp på land igjen.
 • Utforske bunnforhold, plante og dyreliv.

Risikovurdering

Hva kan skape utfordringer ved opplæringen/badingen?

 • Et område som består av steiner, knauser, glatte svaberg, ujevnt underlag og tang.
 • Vurdering av skotøy med tanke på å skli, også med tanke på bunnforhold og om elevene kan få kuttskader.
 • Hvor dypt er det,hvor langt ut elevene kan stå?
 • Er det strømmer og bølger som gjør at eleven kan bli dratt vekk fra bukten?
 • Bør bukten avgrenses med et tau mot åpen sjø?

Hva finnes av tilgjengelig redningsutstyr?

 • I eksemplet over er en livredningsbøye plassert på bryggen som ligger nær bukten.

Området forutsetter at elevene er svømmedyktige og/eller bruk av flytevest.  Dersom elevene er i sjøen må området mot åpen sjø være godt avgrenset.

Eksempel på aktivitet

Se flere aktiviteter:

Trygg ferdsel i, ved og på vann