Kai

Et kaiområde gir muligheter for å øve på vurdering av sikkerhet i uteaktiviteter, progresjon i selvberging og livredning og å svømme på dypt vann for de mest erfarne elevene.

Hva ser vi i 360° visningen?

 • Oversiktlig adkomstvei til fots, men også fremkommelighet for bil og nødetat til kaiområdet.
 • Mulighet for samlingsplass i skråningen ved kaiområde.
 • Muligheter for opplæring og bading på venstre side av kaien (langgrundt).
 • God oversikt for tilsynspersonen(e).
 • Et område som egner seg til å gjennomføre opplæring og bading med svømmedyktige og de mest erfarne elevene.

Opplæringsmuligheter

 • Vurdering av sikkerhet i uteaktiviteter og ferdsel ved sjø og vann.
 • Lære om flo og fjære.
 • Dersom flo/fjære tillater god vanndybde til å hoppe, kan det øves på:
  • Hopp fra kant.
  • Dykke å hente ting på bunnen.
  • Orientere seg i vann.
  • Grunnleggende teknikker i svømming kan kombineres med hopp og/eller fraspark fra kant.
 • Svømme på dypt vann (i retning strand).
 • Muligheter for å skape forståelsen for og gjennomføring av selvberging og berging av andre fra land.
 • Progresjon i selvberging og livredning.
 • Hopp og håndtere et ufrivillig fall i vannet.
 • Hvordan ta seg til land etter hopp/stup/fall fra brygge?
 • Redning av person.
 • Bruk av kasteline; å kaste ut og dra medelev inntil kanten fra grunnere til dypere vann.
 • Hvordan få en person opp på land etter hopp eller fall fra brygge?
 • Ilandføring.

Risikovurdering

Hva kan skape utfordringer ved opplæringen/badingen?

 • I eksemplet over er sekker og paller plassert på kaien.
 • I eksemplet over er det ingen synlig stige tilgjengelig, men flere bildekk som henger på utsiden av kaien. Her vil det være utfordrende å klatre opp så et alternativ vil være et elevene er i stand til å svømme inn til stranden. Spesielt med tanke på å falle, hoppe og stupe uti fra tuppen av kaien.
 • Hvor dypt er det hvis noen skulle falle, hoppe  eller stupe uti fra ulike steder på kaien og hvordan kommer man seg opp igjen eller til land?
 • En gul bøye i vannet på venstre side ut fra stranden markerer båtfri sone, men ingen øvrig markering fra kaien.
 • Dyp og åpen sjø ut fra kaien.
 • Lærer må plassere seg slik at hun/han har oversikt over alle elevene til enhver tid.

Hva finnes av tilgjengelig redningsutstyr?

 • I eksemplet over er en livredningsbøye plassert til høyre når man står på tuppen av kaien.
 • Hvordan kommer man seg opp igjen?

Opphold på kaiområdet forutsetter at eleven er svømmedyktig og/eller har flytevest.

Eksempel på aktivitet

Se flere aktiviteter:

Trygg ferdsel i, ved og på vann