Strand

Et strandområde gir muligheter for å øve på og ha samtaler rundt trygg ferdsel ved vann og på å kunne tilkalle hjelp, samt trygg og sporløs ferdsel i naturen. Et strandområde gir også muligheter for svømmeopplæring, tverrfaglig undervisning og aktiviteter for de minst erfarne elevene.

Hva ser vi i 360° visningen?

 • Adkomstvei til opplærings-/badebadeområdet i god avstand til dypt vann.
 • Mulighet for samlingsplass i gressbakken før stranden eller på stranden.
 • Sandstrand med noen steiner og litt tang.
 • En gul bøye i vannet som markerer båtfri sone.

Opplæringsmuligheter

Strandområdet med langgrunt vann egner seg til å gjennomføre undervisning med de minst erfarne elevene, men også erfarne elever vil kunne få læringsutbytte. Det langgrunne området gir muligheter for å dele inn i konkrete soner etter vanndybder og yttergrenser – "vårt utebasseng".

En konkret avgresning av utebassenget gir muligheter som:

 • Å leke, og utføre grunnleggende øvelser med tilvenning til vann, som å dykke, flyte, gli, skape fremdrift, tilvenning til kaldt vann.
 • Mulighet for sakte progresjon. Fra vanntilvenning, enkle dykke- og flyteøvelser, til å bevege seg i vann på ulike måter og starten på svømming.
 • Progresjon i å dykke.
 • Grunnleggende teknikker i svømming på magen, ryggen og under vann.
 • Utføre varierte svømmeteknikker eller øve på å kunne svømme en lengre distanse basert på egen målsetning.
 • Tilvenning til kaldt vann.
 • Øve på overgangen fra å svømme på grunt til dypt vann.
 • Øve på å bruke forlenget arm som redningsmiddel (rekk ut, kast ut).
 • Øve på ilandføring og redning av person.
 • Øve på hvordan få en person opp fra vannet.
 • Tverrfaglig undervisning ved strand – ha gjerne med bøtter og spader.

Risikovurdering

Hva kan skape utfordringer ved opplæringen/badingen?

 • Bunnforhold bør utforskes.
 • Hvor langt ut kan elevene stå?
 • Inndeling i soner med hjelp av flytebøyer/poser festet til synkeringer/vekter eller med baner på tvers.
 • Tilsynsansvarlig(e) må plassere seg slik at hun/han har oversikt over elevgruppen til enhver tid.

Sonen nærmest strand er den grunneste delen og yttergrensen er tydelig avgrenset og er det dypeste området av "bassenget". I eksempelet over er det et kaiområde og aktivitet på denne bør tas med  i planlegging og hvor opplæringen eller badingen gjennomføres. Gangstien i eksempelet har en bratt og forholdsvis høy steinmur som leder ned i vannet.

Hva finnes av tilgjengelig redningsutstyr?

 • I eksemplet over er en livredningsbøye plassert et stykke unna på tuppen av kaien.

Eksempel på aktivitet

Se flere aktiviteter:

Trygg ferdsel i, ved og på vann