Flyte/dykke vannrett på mage – to og to

To og to står mot hverandre og holder i hverandres hender gjennom hele aktiviteten. En elev forsøker å gå fra loddrett til vannrett posisjon, mens den andre eleven står og holder partnerens hender. Klarer du å flyte med ansiktet ned?  Bytt på rollene. Øvelsen repeteres noen ganger. Husk å trekke pusten godt over vann og puste ut under vann! Synker du litt? Hva skjer hvis du kun holder pusten? 

Aktiviteten kan gjennomføres som en flyteøvelse og/eller en forberedende øvelse til dykking. Har den til hensikt å gjennomføres som en dykkeøvelse, brukes det ikke vest.  

Utstyr: (Vest), badetøy eller lette klær (eller våtdrakt), håndkle, varme og tørre klær, mat og drikke og livbøye.