Bærende element 15 - Oppdage de første svømmetakene

Eleven skal flyte på mage eller rygg og kombinere sculling med å dra seg forover eller bakover.