Sittende åttetall

Eleven sitter i vannet og prøver å holde seg opp ved å lage 8-tall med hendene. La eleven oppdage presset på hender og underarmer. Eleven kan også prøve å sculle rundt mens han/hun sitter. Obs! Pass på at eleven unngår å "trekke taket", kun sculler.

For å oppdage hvordan sculling "løfter", stå loddrett med vann til haken og ha hendene ned i vannet. Lag en slags vingeprofil og før dem litt til siden med en liten vinkel, før du tipper vinkelen motsatt og fører hendene tilbake. Gjenta bevegelsen i noe som ligner en liggende 8-talls bevegelse.