Bærende element 17 - Oppdage hvordan en utnytter motstand

Eleven skal bruke beina på en måte som skaper stor flate, f.eks.som i et saksebeinspark eller et brystbeinspark, til å sette fart, strekke ut og gli. Fri bruk av armene.