Kontrastøvelser

Det kan være lurt å bruke kontrastøvelser, for eksempel ved at eleven skal gli som en I eller superman/superwoman, så langt hun/han kan. Deretter forsøker eleven å gli som en X, Y osv. Til slutt kan eleven reflektere over hvilken av kontrasøvelsene som gav best gli.