Alle mine delfiner

Dette er en lek som minner om "Hauk og due" men det er ingen hauk, og duene er nå delfiner. Duemor er nå delfinmor som kaller på delfinene sine som skal komme over til delfinmamma som forskjellige dyr og sjødyr.

Læreren eller en elev er delfinmor og står på den ene siden av et grunt vannområde og delfinene står på den andre siden. 10-15 meter er god avstand mellom delfinmor og delfinene.

Delfinmor roper: "Alle mine delfiner kom å svøm!" Delfinene roper tilbake: "Som hva da?" Delfinmor roper tilbake: "Kom som en struts!"

Elevene går/løper nå som en struts tilbake til delfinmor. Etter at alle delfinene er kommet over går delfinmor over på den andre siden og begynner igjen og kalle på delfinungene sine. Leken gjentas med et nytt dyr eller sjødyr. Det kan være et dyr som løper raskt eller sakte, og kan ende opp et dyr eller et sjødyr som beveger seg nærme eller i vannflaten, som for eksempel en krabbe.

Bruk kjente leker fra kroppsøvingtimene, men unngå sistenvarianter av leker inntil du vet at alle elever er trygge i vannkanten og kan være inkludert i lekene. Tips til flere kjente aktiviteter:

aktivitetskassen.no