Bærende element 5 - Oppdage selvberging med redningsvest

Eleven skal ved fall fra lav brygge/kant puste rolig og gjenvinne pustekontroll, se etter hvor hen kan komme opp og ta seg dit og opp.