Framdrift rygg - to bøyer

Eleven svømmer på rygg ut til lærer nr 1 i vannet, orienterer seg mot lærer nr 2, og skifter retning ved å svømme rundt lærer nr 1. Svømmer så mot lærer nr 2, orienterer seg mot land, skifter retning igjen ved å svømme rundt læreren og svømmer mot land igjen. Eleven velger om han/hun vil “sjekke inn” eller fortsette uten. Aktiviteten repeteres, men nå tar eleven imot en kasteline og bli trukket inn den siste delen. De blir bevisste på at dersom de får problemer, kan de raskt kan få tak i en line.

Aktiviteten kan også varieres med å dukke inn og ut av bøya før de svømmer til neste bøye og innover igjen mot land. 

Denne aktiviteten krever at dere er minst tre lærere. To lærere står et stykke fra hverandre på dypt vann med en livbøye, mens en annen står på land med en kasteline. Avstanden mellom lærerne i vannet kan økes gradvis ettersom eleven blir tryggere.