Obligatorisk øvelse 2 - under vann og rytmisk pust

Eleven står på grunt vann* og trekker pusten, bøyer knærne og dypper seg helt under vann; puster ut luft (bobler) gjennom nese og munn, kommer opp og trekker pusten; dypper seg ned igjen. Gjenta øvelsen fem til ti ganger i en gitt rytme.

*Grunt vann menes her fortrinnsvis brystdypt vann