Sikringsmiddel som pedagogisk hjelpemiddel

Det er en trygghet for eleven å bli kjent med sikringsmidlene i svømme- og livredningsopplæringen. Lyst- og lekbetonte aktiviteter med sikringsmidler er en god måte å bli fortrolig med vann og utstyr på. Sikringsmidlene er også viktige pedagogiske redskaper i undervisningen, for læring og sikkerhet. 

Sikringsmidler kan være livbøye, brett, båt, kajakk/kano osv.