Bærende element 9 - Oppdage oppdriften

Eleven skal stå på midjedypt vann, trekke og holde pusten, legge armene i kryss, sette seg på bunnen, krølle seg sammen til en ball, vente og flyte opp.