Ubåt på rygg - to og to

To og to elever går sammen, den ene eleven støtter opp den andre under hofta. "Ubåten" har hendene langs siden og er strak i kroppen. "Ubåten" transporteres forsiktig rundt i vannet.