Bærende element 4 - Oppdage hvordan en flyter på rygg

Eleven skal gå uti vannet til vesten gir oppdrift og legge seg på rygg, slappe av og ligge stille over litt tid.