Navn under vann

Eleven synker på kne under vann og prøver samtidig å si navnet sitt.