Oppdrift og balanse

Trekk pusten godt, ta litt sats og sett deg på bunnen. Krøll deg sammen som en ball og la deg flyte opp. La læringspartneren sprette deg forsiktig som en ball og kjenn på hvordan du igjen flyter opp mot overflaten og finner balansen med rygkulen i vannoverflaten. En forutsetning for å oppdage oppdriften er at eleven har rotasjonskontroll, kan dykke og skape et mottrykk. Vi bruker bunnen som det man løftes fra og overflaten som det man kommer til. Bytt på å være ball.