Plukke gjenstander opp fra bunnen

Eleven dykkar ned til botnen, orienterer seg under vatn og hentar opp ting frå botnen. Har nokre av muslingane perler inni? Kan eleven finne to like?